Apliko per Pune

Jupiter Group  »  Apliko per Pune

Menaxher/e PRINT & PROMOTION

Përshkrimi

JUPITER GROUP synon të rekrutojë PRINT&PROMOTIONS MANAGER

Detyrat

 • Identifikimi dhe zhvillimi i mundësive të reja për biznes për klientët ekzistues dhe të rinj.
 • Manaxhimi i marrëdhënieve me klientët, duke përfshirë marrjen në telefon dhe takimet ballë për ballë; kontakte me klientët aktualë në kohën e duhur për të zbuluar mundësitë dhe avancimin e procesit të shitjes.
 • Përgatitja e propozimeve me shkrim dhe prezantimeve.
 • Dhënia e prezantimeve dhe informimeve të klientëve sipas nevojës.
 • Përpunimi i informacionit të paraqitur gjatë takimeve të shitjes.
 • Kryerja e numrit minimal të thirrjeve telefonike dhe e-mail në ditë përcaktuar nga CEO.
 • Sigurimi i lidershipit në të gjithë organizatën.
 • Krijimi i aleancave me firma të tjera ose me klientë për të lehtësuar marrjen e projekteve të mëdha dhe të programeve.
 • Njohja shumë mire praktikat për blerjen, metodat kontraktuese, dhe metodat e prokurimit të organizatave të konsumatorëve në favor të kompanisë.
 • Arritja e të ardhurave si dhe shtimi i tyre.

Kualifikimet

 • Të jetë e moshës 25 – 40 Vjeç.
 • Të ketë mbaruar patjetër arsimin e lartë, të paktën niveli bachelor.
 • Të ketë njohuri të programeve grafike për webdesign.
 • Të ketë njohuri të marketingut në mediat sociale.
 • Të ketë njohuri të tregut si të shtyshkrimeve, reklamave dhe promocionaleve.
 • Të ketë aftësi kreative për dhënien e ideve dhe zgjidhjeve të reja.
 • Të jetë person me integritet, i hapur dhe i drejtpërdrejtë.
 • Të ketë aftesi komunikative dhe të përballoje punën nën stres.
 • Të krijojë marrëdhenie shumë të mira me kolegët dhe eprorët.
 • Të ketë patjetër të paktën 3 vjet eksperiencë pune.
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze dhe Italiane. 1
 • Të ketë patjetër lejë të drejtimit të makines.

Apliko tani!